מכרזים

 


מכרז פומבי להקמה, ניהול ותפעול קפיטריה וחנות נוחות במרכז הגריאטרי שיקומי – פלימן

המרכז הגריאטרי – שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות להקמה, ניהול ותפעול קפיטריה וחנות נוחות במרכז הגריאטרי שיקומי –
פלימן

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן


מכרז פומבי לאספקת שירותי שמירה על חולים

המרכז הגריאטרי – שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי שמירת חולים.

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

לקובץ שאלות ותשובות לחץ כאן
ל
שאלות ותשובות נוספות לחץ כאן