אי של שקט

קבוצות תמיכה לצוות הסיעוד במחלקה להנשמה ממושכת

מתוך ההבנה וההכרה בצורך בעיבוד תכנים רגשיים העולים תוך כדי מתן הטיפול הסיעודי במחלקה, ועל מנת לפתח ולהקנות חוסן אישי וקבוצתי לצוות הסיעודי, הוכשר צוות משולב של עו"ס ואחות במסגרת קורס של משרד הבריאות - "תמיכה בצוותים מטפלים". קבוצות אלה מעניקות למטפל כלים ודרכי התמודדות לאור החשיפה המתמדת שלו למצבי דחק ואובדן, שמות את המטפל במרכז ומביאות לכדי שיפור איכות הטיפול. הפעילות הינה בקבוצות קטנות ואינטימיות שמונות כ- 10 אנשי צוות, ומעניקות למשתתפים חוויה אישית באווירה מאפשרת.