אמא של ד"ר רחל שוורצמן (גמלאית בית החולים בתפקיד מנהלת מח' ב1)

הגב' רות קאושנסקי נפטרה.

הלוויה התקיימה ביום שישי ה 06.12, יושבים שבעה עד יום חמישי ה 12.12 ברח' אלון 92, תימרת.

טלפון דר שוורצמן- 050-6256070