ועדת אתיקה

לוגו של בית החולים

ועדת אתיקה

ועדת האתיקה של המרכז הרפואי, פועלת על פי הוראותיו של חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. ועדת האתיקה הינה משותפת למרכז הרפואי פלימן ומרכז הרפואי בני ציון.              

מטרת הוועדה לסייע לצוות המרכז הרפואי, למטופלים ולבני משפחותיהם בקבלת החלטות במקרים טיפוליים מורכבים. בחלק מהמקרים הוועדה משמשת כגורם מייעץ ובאחרים היא גורם מחליט.

ועדת האתיקה מתכנסת בהתאם לצורך, אך יש מקרים בהם הפנייה לוועדת האתיקה מחויבת על פי דין:
לכפות טיפול רפואי על מטופל כשיר, אשר מסרב לקבלו.
למסור מידע רפואי אודות מטופל לצד שלישי, על מנת להגן על בריאות הציבור, כאשר מטופל מסרב לחשוף את המידע.
להימנע מלמסור למטופל מידע רפואי אודותיו, במקרים בהם צפוי כי המידע יגרום למטופל נזק משמעותי.

הרכב הוועדה:
על פי חוק, דיון ועדת האתיקה, בסוגיות שבפסקה הקודמת, חייב להתקיים בנוכחות לפחות 6 חברים, אשר אושרו שמית על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, והנושאים בתפקידים הבאים:

  • יו"ר שהינו משפטן
  • שני רופאים מומחים
  • אחות מוסמכת
  • עובדת סוציאלית או פסיכולוג
  • איש ציבור או איש דת

במקרים שאינם מתוקף חוק זכויות החולה, יכולה הוועדה להתכנס בהרכב אחר כוועדה מייעצת.

הדיון בוועדת האתיקה הינו חסוי, בסופו של כל דיון מבקש כינוס הוועדה מקבל סיכום של הוועדה בכתב. כמו כן הסיכום נמסר למטפלים המעורבים בטיפול ובמקרים המתאימים גם לגורמים נוספים.

פניה לוועדה:
לוועדת האתיקה יכולים לפנות מטפלים מסגל המרכז הרפואי, רצוי "מנהל המקרה" של המטופל, כמו גם המטופל או משפחתו, במקרים הרלוונטיים.

לצורך כינוס הוועדה ניתן לפנות לד"ר איה בן אליעזר אחראית על פניות הציבור במרכז הרפואי, בטלפון 04-8307073/1 במייל:aya.benelezer@flim.health.gov.il   או למנהלת לשכת המרכז הרפואי גב' חדווה מוסקוביץ בטלפון 04-8307091 במייל: hedva.moscovici@moh.health.gov.il

ועדת האתיקה עומדת לשירותכם