דוח 2016

דין וחשבון שנתי לשנת 12016

תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:

המרכז הגריאטרי -שיקומי פלימן הינו מרכז גריאטרי שיקומי ממשלתי בחיפה.
בית החולים נוסד בשנת 1972 ע"י עיריית חיפה ולאחר מכן נרכש ע"י משרד הבריאות והוגדר כבית חולים גריאטרי שיקומי.
לבית החולים פלימן מתקבלים חולים מבוגרים, לרוב מבתי החולים הכלליים מכל אזור הצפון, לצורך שיקום והחזרה לעצמאות.
לבית החולים רישיון ל – 199 מיטות אשפוז, ו – 20 מיטות לאשפוז יום שיקומי.
בפועל ישנם כ – 170 מיטות, במסגרת של 5 מחלקות שיקום ומחלקה להנשמה ממושכת (23 מיטות).

סכמת המנהלים והכפיפויות בבית החולים

בעלי תפקידים בבית החולים:

בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:

מ"מ מנהל בית החולים – ד"ר גדי מנדלסון
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר רפי גולני
מנהלת שירותי הסיעוד –גב' נאווה יהודה

בבית החולים כ-300 עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, עובדים פרא רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ועובדי מנהל.

מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:

ד"ר אפרים אייזן – מנהל מחלקה ה'
ד"ר זלטה ליובונצ’יץ – רופא בכירה מחלקה ב'
ד"ר עמנואל מרקוביץ – מנהל מחלקה ג'
ד"ר רוברט מרקוביץ – מנהל מחלקת מונשמים
ד"ר אינה שוגייב – מנהלת מחלקה א'
ד"ר רחל שוורצמן – מנהלת מחלקה ב1
גב' איה בן אליעזר – מנהלת השירות הסוציאלי
גב' חנה מנדלמיך – מנהלת שירותי פיזיותרפיה
גב' דולי צימרמן – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק
גב' רויטל שושני – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה
ד"ר ג'וני סוידאן – מנהל שירותי רוקחות
גב' גבי בוימסטרוק – מנהלת המעבדה

ניתן לעיין ברשימת העובדים המלאה באתר בית החולים בכתובת: www.fliman.org.il

דרכי התקשרות עם בית החולים:

תפקיד שם טלפון פקס
מ"מ מנהל ביה"ח ד"ר גדי מנדלסון 04-8307091 04-8307194
מנהל אדמיניסטרטיבי מר רפי גולני 04-8307093 04-8226017
מנהלת הסיעוד גב' נאוה יהודה 04-8307050 04-8307074
מנהלת השירות הסוציאלי גב' איה  בן אליעזר 04-8307071 04-8307087
מנהלת מחלקת רשומות רפואיות גב' סיגל משה 04-8307133 04-8307166
מנהלת משרד קבלת חולים גב' ג'ינה בשן 04-8307025 04-8307162
ממונה על חוק חופש המידע גב' ג'ינה בשן 04-8307025 04-8307162
המרכז הגריאטרי – שיקומי פלימן www.fliman.org.il

מרכזיה – 04-8307070

סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 2015:

נתונים כלליים

 נושא 2013 2014 2015 2016
1 מס' מיטות ברישיון לסוף שנה 199 199 199 199
2 מס' מיטות בפועל 163 163 163 163
3 סך ימי אשפוז 54337 54939 55738 55260
4 מס' קבלות לאשפוז 1961 2008 2032 1841
5 מס' מטופלים באשפוז 149 150 153 151
6 שיעור תפוסה (ממיטות בפועל) 91% 92% 94% 92.6%
7 שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) 25.4 25.2 26.2 25.7

פעילות – מונשמים

 נושא 2013 2014 2015 2016
1 מונשמים-מספר מיטות ברישיון 23 23 23 23
2 מונשמים-ימי אשפוז פעילים 8072 8226 7993 7992
3 מונשמים-מספר קבלות לאשפוז 19 10 20 14
4 מונשמים-מספר מטופלים ממוצע ביום 22.11 22.53 21.89 21.8
5 מונשמים-שיעור תפוסה 96% 98% 95.2% 94.8%

פעילות – שיקום

 נושא 2013 2014 2015 2016
1 מספר מיטות בפועל 140 140 140 140
2 ימי אשפוז פעילים 45620 46613 47170 47268
3 מספר קבלות לאשפוז 1906 1995 1979 1827
4 מספר מטופלים באשפוז 125 127.7 129.2 129.2
5 שיעור תפוסה 89% 91.2% 92.3% 92.3%
6 שהייה ממוצעת באשפוז (ימים) 24 23.5 23.5 25.7

התפלגות קבלות מקופות חולים

קופה 2013 2014 2015 2016
1 כללית 1646 1879 1829 1641
2 מכבי 133 3 8
3 מאוחדת 42 16 76 85
4 לאומית 140 110 119 115
5 סה"כ 1961 2008 2032 1841

תקציב בית החולים לשנת 2016:

תכנית עבודה תקציבית מול ביצוע 2016*

הכנסות הוצאות מימון משרד הבריאות
שכר קניות
תכנית עבודה 2016 43,149,00 ₪ 64,328,000 ₪ 18,882,000 ₪ 40,061,000 ₪
ביצוע ינואר-דצמבר 2016  43,160,00₪ 64,410,000 ₪ 18,896,000 ₪ 40,146,000 ₪
פער בין תכנון לביצוע 0.03% 0.13% 0.07% 0.21%

*   במחירים שוטפים ללא מענקים
**  במחירי 2016

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:

בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים ליידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות:  www.health.gov.il

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של בית החולים, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:

מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:

שם מערכת יישום
ATD קבלת חולים, מרפאות
פרומתאוס רפואה, פרארפואה, שירות סוציאלי
אביב גזברות, רכש, אפסנאות, בית מרקחת
מרכב"ה משאבי אנוש
תחזוקנית מחסן טכני, אחזקה
מסכית גזברות
מ.ל.מ משאבי אנוש

 

קיימים מאגרי מידע מקומיים נוספים המכילים מידע נקודתי על שירותים/פעילויות הנעשות במחלקות השונות.

דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999 :

במהלך שנת 2016 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע.