דוח 2018

 

דין וחשבון שנתי לשנת 12018  

תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:

המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן הינו מרכז גריאטרי שיקומי ממשלתי בחיפה.

בית החולים נוסד בשנת 1972 ע"י עיריית חיפה ולאחר מכן נרכש ע"י משרד הבריאות והוגדר כבית חולים גריאטרי שיקומי.

לבית החולים פלימן מתקבלים חולים מבוגרים, לרוב מבתי החולים הכלליים מכל אזור הצפון, לצורך שיקום והחזרה לעצמאות.

לבית החולים רישיון ל – 199 מיטות אשפוז, ו – 20 מיטות לאשפוז יום שיקומי.

בפועל ישנם כ – 165 מיטות, במסגרת של 5 מחלקות שיקום אורתופדי ונוירולוגי  ומחלקה לשיקום נשימתי (23 מיטות).

תמונה של מבנה בית החולים

1לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע- התשנ"ח-1998 (להלן- חוק חופש המידע).

 

בעלי תפקידים בבית החולים:

בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:

מ"מ מנהל בית החולים – ד"ר גדי מנדלסון

מנהל אדמיניסטרטיבי – MPH  רפי גולני

מנהלת שירותי הסיעוד – גב' נאווה יהודה

בבית החולים כ-320 עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, עובדים פרא רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ועובדי מנהל.

 

מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:

ד"ר אינה שוגייב – מנהלת מחלקה א'

ד"ר רון שחורי  – מנהל מחלקה ב'

ד"ר אדוארד זלסוב – מנהל מחלקה ב'1

ד"ר עמנואל מרקוביץ – מנהל מחלקה ג'

ד"ר אפרים אייזן – מנהל מחלקה ה'

ד"ר רוברט מרקוביץ – מנהל מחלקה ו' - מחלקת מונשמים

גב' איה בן אליעזר – מנהלת השירות הסוציאלי

גב' חנה מנדלמיך – מנהלת שירותי פיזיותרפיה

גב' דולי צימרמן – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק

גב' רויטל שושני – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה

ד"ר ג'וני סוידאן – מנהל שירותי רוקחות

גב' גבריאלה בוימסטרוק – מנהלת המעבדה

גב' לריסה רכטר - מנהלת  שירותי רנטגן

גב' אירינה פרוביז  - קלינאית תקשורת

  

דרכי התקשרות עם בית החולים:

תפקיד

שם

טלפון

פקס

מ"מ מנהל ביה"ח

ד"ר גדי מנדלסון

04-8307091

04-8307194

מנהל אדמיניסטרטיבי

מר רפי גולני

04-8307093

04-8226017

מנהלת הסיעוד

גב' נאוה יהודה

04-8307050

04-8307074

מנהלת השירות הסוציאלי

ד"ר איה בן אליעזר

04-8307071

04-8307087

מנהלת משאבי אנוש

גב' ורד פרנס

04-8307015

02-6473964

מנהלת מחלקת הכספים

גב' עפרה כץ אבישר

04-8307096

04-8307116

מנהלת מחלקת רשומות

גב' סיגל משה

04-8307133

04-8307166

מנהלת משרד קבלת חולים

גב' ג'ינה בשן

04-8307025

04-8307162

 

 

סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 2018:

נתונים כלליים: 

נושא

2014

2015

2016

2017

2018

מס' מיטות ברישיון לסוף שנה

199

199

199

199

199

מס' מיטות בפועל

163

163

163

163

163

סך ימי אשפוז

54939

55738

55260

56304

56196

מס' קבלות לאשפוז

2008

2032

1841

1853

1727

מס' מטופלים באשפוז

150

153

151

154.3

154

שיעור תפוסה (ממיטות בפועל)

92%

94%

92.6%

94.7%

96.9%

שהייה ממוצעת באשפוז (ימים)

25.2

26.2

25.7

27.4

28.9

 

פעילות מונשמים:

נושא

2014

2015

2016

2017

2018

מונשמים-מספר מיטות ברישיון

23

23

23

23

23

מונשמים-ימי אשפוז פעילים

8226

7993

7992

8068

7952

מונשמים-מספר קבלות לאשפוז

10

20

14

15

17

מונשמים-מספר מטופלים ממוצע ביום

22.53

21.89

21.8

22.3

21.8

מונשמים-שיעור תפוסה

98%

95.2%

94.8%

96%

94.8%

 

פעילות – שיקום:

נושא

2014

2015

2016

2017

2018

מספר מיטות בפועל

140

140

140

140

140

ימי אשפוז פעילים

46613

47170

47268

48236

48244

מספר קבלות לאשפוז

1995

1979

1827

1838

1710

מספר מטופלים באשפוז

127.7

129.2

129.2

132.2

132.2

שיעור תפוסה

91.2%

92.3%

92.3%

94.4%

97.2%

שהייה ממוצעת באשפוז (ימים)

23.5

23.5

25.7

26.4

27.9

 

התפלגות קבלות מקופות החולים:

קופה

2014

2015

2016

2017

2018

כללית

1879

1829

1641

1614

1504

מכבי

3

8

___

___

1

מאוחדת

16

76

85

103

93

לאומית

110

119

115

136

129

סה"כ

2008

2032

1841

1853

1727

 

תקציב בית החולים לשנת 2018:

תכנית עבודה תקציבית מול ביצוע 2018 (נתונים באלפי ₪) *

 

הכנסות

 

הוצאות

מימון משרד הבריאות

 

      שכר

    קניות

תכנית עבודה 2018

47,535

70,713

18,000

41,178

ביצוע ינואר דצמבר 2018

47,749

70,212

18,724

41,187

פער באחוזים בין תכנון וביצוע

0.45%

0.71%

4%

0.02%

 

*  במחירים שוטפים ללא מענקים

**  במחירי 2018

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:

בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות:

www.health.gov.il