מכרזים


מכרז לאספקת שירותי השגחה

המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי השגחה

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לפרטים לחץ כאן

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

לרשימת שאלות ההבהרה למכרז לחץ כאן

לפרטים לגבי דחיית המועד האחרון להגשת מסמכים למכרז לחץ כאן


מכרז ממונה בטיחות בית חולים פלימן

המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי ממונה בטיחות בעבודה

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

לעיון במענה לשאלות לחץ כאן